Hoe een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uitvoeren

Ontgrendel het potentieel van uw bedrijf met onze uitgebreide gids over het uitvoeren van een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. Leer hoe je enquêtes ontwerpt, uitvoert en analyseert om de productiviteit, werktevredenheid en algemene bedrijfsprestaties te verbeteren.

Navigeren in de wereld van medewerkersbetrokkenheid kan uitdagend zijn. Een uitgebreid medewerkersbetrokkenheidsonderzoek is een krachtig hulpmiddel dat je in staat stelt om te peilen hoe je personeel zich voelt en welke verbeteringen er kunnen worden aangebracht voor een productievere en positievere werkomgeving.

In deze diepgaande gids leiden we je door het proces van het uitvoeren van een effectief betrokkenheidsonderzoek, het opstellen van de perfecte vragen, het zorgen voor hoge deelnamepercentages, en het effectief implementeren van feedback. Ontdek hoe deze inzichten de prestaties van je bedrijf kunnen verbeteren en een bloeiende bedrijfscultuur kunnen bevorderen.

Doorgronden van de medewerkers-betrokkenheidsenquête

Wat is een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek?

Een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek is een krachtig hulpmiddel dat organisaties gebruiken om de betrokkenheid, het enthousiasme en de productiviteit van hun medewerkers te beoordelen.

Deze enquêtes bieden medewerkers een kanaal om hun gevoelens te uiten over hun werkomgeving, leiderschap, functieverantwoordelijkheden, professionele groei, bedrijfscultuur en meer. De reacties op deze enquêtes leveren waardevolle inzichten op die onmisbaar zijn bij het ontwikkelen van strategieën om de tevredenheid van medewerkers en de algehele prestaties van de organisatie te verbeteren.

Types van medewerkerstevredenheidsenquêtes

Er zijn verschillende soorten betrokkenheidsonderzoeken die elk een specifiek doel dienen:

 1. Pulse-enquêtes: Korte en frequente pulse-enquêtes, ontworpen om realtime inzicht te krijgen in de gevoelens van medewerkers. Ze zijn meestal gericht op één specifiek onderwerp en worden gebruikt om trends in de gevoelens en houding van medewerkers te identificeren.

 2. Jaarlijkse betrokkenheidsonderzoeken: Dit zijn diepgaande enquêtes die een uitgebreid inzicht bieden in de betrokkenheid van medewerkers in de hele organisatie. Ze behandelen een breed scala aan onderwerpen, waaronder tevredenheid over het werk, loopbaanontwikkeling en leiderschap & cultuur.

 3. eNPS (Employee Net Promoter Score)-enquêtes: Deze enquêtes meten de bereidheid van medewerkers om het bedrijf aan te bevelen als een goede plek om te werken. Hoewel de eenvoud van de eNPS aantrekkelijk is, geeft deze geen gedetailleerde inzichten in specifieke betrokkenheidsfactoren. Daarom is het essentieel om eNPS-enquêtes aan te vullen met meer uitgebreide enquêtes voor een holistisch begrip van medewerkersbetrokkenheid.

Waarom een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek afnemen?

Medewerkersbetrokkenheidsenquêtes zijn van cruciaal belang voor elke organisatie om verschillende redenen:

 1. Identificatie van sterke punten en verbeterpunten: Ze helpen bij het vaststellen van gebieden waar de organisatie excelleert en de gebieden die verbetering behoeven. Dit stelt de organisatie in staat om strategieën te formuleren om de zwakke punten aan te pakken en voort te bouwen op de sterke punten.

 2. Verhoogde medewerkersretentie: Regelmatige feedback helpt organisaties om medewerkerszorgen te begrijpen en actie te ondernemen om deze aan te pakken, wat leidt tot een grotere tevredenheid op het werk en een hogere medewerkersretentie.

 3. Stimuleren van productiviteit: Betrokken medewerkers zijn productief. Door inzicht te krijgen in en de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren, kunnen organisaties de productiviteit verhogen en zakelijke groei stimuleren.

Succesvol navigeren door de voorbereidingsfase en de enquêtefase

Bepalen van het aandachtsgebied

Definieer uw doelstellingen voor de enquête. U kunt geïnteresseerd zijn in het beoordelen van de algehele betrokkenheidsniveaus of specifieke onderwerpen nader bekijken, zoals de effectiviteit van interne communicatie, de perceptie van leiderschap, werk-privébalans, of diversiteit en inclusie. De focus van uw enquête moet in lijn zijn met de doelen en huidige behoeften van uw organisatie

Bepalen van het doelpubliek

Identificeer uw doelgroep. Wordt het een enquête voor de hele organisatie of richt u zich op bepaalde afdelingen, teams of functies? De keuze van uw doelgroep hangt af van het doel van uw enquête. Vergeet niet dat om een uitgebreid beeld te krijgen van de betrokkenheid van uw organisatie, het ideaal is om alle werknemers te onderzoeken.

Slide and Dice in the Birdseye View
JiGSO Listen's Birdseye View allows to analyse certain sub-populations within the organisation

Opstellen van de enquête

Het creëren van een relevante, effectieve enquête vereist grondig nadenken. Uw vragen moeten duidelijk, onbevooroordeeld en gericht zijn op één onderwerp tegelijk. Gebruik een mix van vraagtypen, zoals Likertschaal-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Hiermee krijgt u zowel kwantitatieve gegevens om betrokkenheidsniveaus te meten als kwalitatieve gegevens om de redenen achter deze niveaus te begrijpen.

Het opstellen van een effectieve medewerkersbetrokkenheidsenquête is een strategisch proces. Hier zijn enkele tips en overwegingen om u te helpen:

 1. Stem af op de organisatie doelen: De enquêtevragen moeten relevant zijn voor de enquêtedoelstellingen. Als het doel bijvoorbeeld is om de tevredenheid van medewerkers met het management te beoordelen, moeten uwdevragen zich daarop richten.

 2. Duidelijkheid is belangrijk: De vragen moeten duidelijk en beknopt zijn. Vermijd jargon of complexe zinnen. De respondent moet direct begrijpen waarover elke vraag gaat.

 3. Focus op één onderwerp per keer: Elke vraag moet zich op één aspect richten om verwarring te voorkomen. Meng bijvoorbeeld geen vragen over tevredenheid met het werk en beloning in één vraag.

 4. Gebruik vragen over betrokkenheidsindicatoren: Deze vragen meten belangrijke betrokkenheidsindicatoren zoals tevredenheid over het werk, emotionele betrokkenheid en de intentie om te blijven werken. Voorbeelden: “Ik ben trots om voor [Bedrijfsnaam] te werken”, “Ik zie mezelf nog steeds werken bij [Bedrijfsnaam] over twee jaar”, enz.

 5. Gebruik impactvragen: Impactvragen helpen u te begrijpen welke factoren de grootste invloed hebben op de betrokkenheid van medewerkers. Voorbeelden: “Ik geloof dat het leiderschap van [Bedrijfsnaam] ons in de juiste richting leidt”, “Ik krijg erkenning wanneer ik goed werk lever”, “Ik heb de middelen die ik nodig heb om mijn werk goed te doen”, enz.

 6. Verzeker anonimiteit: Laat uw medewerkers weten dat hun antwoorden anoniem zijn. Deze geruststelling kan leiden tot meer eerlijke en openhartige reacties.

 7. Laat ruimte voor opmerkingen: Geef medewerkers de mogelijkheid om hun eigen opmerkingen toe te voegen. Dit kan waardevolle inzichten opleveren die mogelijk niet worden vastgelegd door gestructureerde vragen.

Onthoud dat een goed opgestelde enquête gemakkelijk te begrijpen is, snel in te vullen is en effectief is in het verkrijgen van zinvolle inzichten.

Bepalen van de frequentie van de enquête

De frequentie van uw betrokkenheidsenquête hangt af van de grootte van uw organisatie, de bedrijfscultuur en specifieke doelstellingen. Sommige bedrijven voeren jaarlijks enquêtes uit voor een uitgebreid overzicht van de betrokkenheid van medewerkers. Anderen geven de voorkeur aan kwartaal- of halfjaarlijkse enquêtes voor regelmatigere inzichten.

Echter, onthoud dat hoewel frequente enquêtes u voortdurende feedback kunnen geven, ze ook kunnen leiden tot enquêtemoeheid. Te vaak aan uw medewerkers vragen om aan enquêtes deel te nemen, kan leiden tot een lagere responsgraad en minder enthousiasme. Wees dus verstandig en zorg ervoor dat de timing en inhoud van elke enquête relevant en doelgericht zijn.

Kiezen van de responseperiode

Het bepalen van de lengte van de responstijd is een balansoefening. U wilt uw medewerkers voldoende tijd geven om te reageren, rekening houdend met hun werklast en andere verplichtingen. Als de responstijd echter te lang is, kan dit leiden tot uitstelgedrag en kan de urgentie om de enquête in te vullen verloren gaan.

The creation of a poll in JiGSO Listen

Een veelvoorkomende praktijk is om de enquête ongeveer twee weken open te laten staan. Deze periode biedt meestal voldoende tijd voor medewerkers om deel te nemen, terwijl het een gevoel van urgentie behoudt. 

Vergeet niet om tijdens de responstijd regelmatig herinneringen te sturen (maar niet te vaak om irritatie te voorkomen), vooral als de deadline nadert, om degenen die de enquête nog niet hebben ingevuld aan te sporen dit alsnog te doen.

Na de enquête: zet enquête-inzichten om in actiepunten

Gebruik een krachtige enquêtetool die zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyse kan verwerken. Kwantitatieve analyse omvat het analyseren van numerieke gegevens om betrokkenheidsscores te berekenen, trends te identificeren en vergelijkingen te maken. Kwalitatieve analyse omvat het bestuderen van open antwoorden om onderliggende thema’s en gevoelens te ontdekken.

Kwantitatieve gegevens analyseren

Kwantitatieve gegevens, afkomstig van meerkeuzevragen en Likertschaal-vragen, bieden concrete, meetbare inzichten. Gebruik statistische analyse om gemiddelden, verdelingen en correlaties te berekenen. Bekijk niet alleen de algehele scores, maar overweeg ook de spreiding van de antwoorden. Gemiddelden kunnen een gepolariseerde werknemerspopulatie verbergen, waarbij de ene groep zeer betrokken is en de andere groep zeer niet betrokken is.

Kwalitatieve gegevens analyseren

De kwalitatieve gegevens, vaak in de vorm van open antwoorden, zijn een onschatbare bron in een medewerkersbetrokkenheidsenquête. Het biedt een genuanceerd begrip van de gedachten, gevoelens en perspectieven van uw medewerkers die numerieke scores niet kunnen vastleggen. Om de inzichten in deze gegevens te capteren, zijn hier enkele strategieën die u kunt toepassen:

Sentimentanalyse

Sentimentanalyse is het proces van het bepalen van de emotionele toon achter woorden om inzicht te krijgen in de houdingen, meningen en emoties van uw respondenten. Dit type analyse kan handmatig of geautomatiseerd zijn, hoewel automatisering vaak praktischer is bij grote gegevenssets.

Impact of thematische analyse

Ga nog een stap verder en pas een impact– of thematische analyse toe op de kwalitatieve gegevens. Impactanalyse richt zich op het identificeren van welke onderwerpen een aanzienlijke invloed hebben op de betrokkenheidsscores, zowel positief als negatief. Zo zou u bij wijze van voorbeeld kunnen ontdekken dat het thema ‘werk-privébalans’ een aanzienlijke invloed heeft op de betrokkenheid.

Op dezelfde manier helpt een thematische analyse u bij het identificeren en rapporteren van patronen of ’thema’s’ over de gegeven antwoorden. Zo zou het kunnen dat je onder het thema ‘management’ terugkerende subthema’s terugvindt zoals ‘communicatie’, ‘ondersteuning’ of ‘leiderschapsstijl’.

Deze methoden stellen u in staat te herkennen wat goed werkt en welke gebieden aandacht vereisen in uw organisatie. Ze kunnen diepgaande inzichten verschaffen en u begeleiden bij het maken van betekenisvolle veranderingen om de algehele betrokkenheid van medewerkers te verbeteren.

Vergeet niet dat het ultieme doel van een engagementenquête niet is gewoon gegevens te verzamelen, maar de inzichten te gebruiken om een meer betrokken, tevreden en productief personeelsbestand te creëren.

Onderliggende problemen en oplossingen aan het achterhalen

De werkelijke waarde van uw betrokkenheidsenquête ligt in het omzetten van de inzichten in actie. Duik in de gegevens om onderliggende problemen te achterhalen die ontevredenheid of gebrek aan betrokkenheid veroorzaken. Bijvoorbeeld, als u een trend ziet van ontevredenheid over werk-privébalans, overweeg dan mogelijke oorzaken. Dit kan te wijten zijn aan overwerk, onduidelijke verwachtingen of gebrek aan flexibele werkopties.

Zodra u de problemen hebt geïdentificeerd, kunt u beginnen met het bedenken van oplossingen en het formuleren van actiepunten. Deze acties kunnen op het niveau van het team, de afdeling of de gehele organisatie zijn, afhankelijk van de omvang van het probleem.

Ons platform, JiGSO Listen, kan een game-changer zijn in deze fase. Het biedt aan teams inspiratiescripts die zijn ontworpen om te helpen bij het aanpakken van specifieke pijnpunten die zijn geïdentificeerd in de betrokkenheidsenquête. Door gebruik te maken van deze scripts kunt u effectieve en gerichte verbeteringsinitiatieven bevorderen.

Onthoud dat het uiteindelijke doel van een betrokkenheidsenquête niet alleen is om gegevens te verzamelen, maar om die inzichten te gebruiken om een meer betrokken, tevreden en productieve personeelsbestand te creëren. Door de gegevens zorgvuldig te interpreteren en passende reacties te formuleren, kunt u betekenisvolle veranderingen doorvoeren die de algehele betrokkenheid bevorderen.

Het communiceren van de resultaten en actie-items

Transparantie is essentieel in de fase na de enquête. Deel de enquêteresultaten met de hele organisatie, waarbij zowel de positieve bevindingen als de gebieden die verbetering behoeven worden erkend. Bespreek de actiepunten die gepland zijn om de geïdentificeerde problemen aan te pakken. Dit laat zien dat medewerkers waardering krijgen voor hun feedback en dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

Transparantie is essentieel in de fase na de enquête. Deel de enquêteresultaten met de hele organisatie, waarbij zowel de positieve bevindingen als de gebieden die verbetering behoeven worden erkend.

Actie-items implementeren

Zodra het actieplan is opgesteld, start u met de implementatie ervan. Onthoud dat dit geen eenmalig proces is, maar een voortdurende cyclus van verbetering. Regelmatige updates over de voortgang van de actiepunten houden medewerkers betrokken en gemotiveerd.

Begin de cyclus opnieuw

Leren en verbeteren zijn voortdurende processen. De inzichten en actiepunten uit één enquête moeten worden meegenomen in de volgende enquête, waardoor een feedbackcyclus ontstaat. Het opzetten van een enquêteroutine kan helpen om verwachtingen te stellen en consistente deelname van medewerkers aan te moedigen.

Andere interessante lectuur

FAQ

1. Wat zijn best practices voor het formuleren van enquêtevragen? Enquêtevragen moeten eenvoudig, duidelijk en onbevooroordeeld zijn. Ze moeten één onderwerp tegelijk behandelen en relevant zijn voor het doel van de enquête.

2. Hoe kunnen we vertrouwelijkheid in onze enquête waarborgen? Gebruik een anonieme enquêtetool en verzeker de medewerkers over de vertrouwelijkheid van hun antwoorden in uw communicatie.

3. Hoe kunnen we omgaan met negatieve feedback? Negatieve feedback moet worden gezien als een kans voor verbetering. Benader het constructief, begrijp de onderliggende oorzaken en betrek de medewerkers bij het bedenken van oplossingen.

4. Hoe kunnen we de responsepercentages van de enquête verhogen? Effectieve communicatie over de enquête, verzekering van vertrouwelijkheid, het gemakkelijk toegankelijk maken van de enquête en het tonen aan werknemers hoe feedback uit eerdere enquêtes is gebruikt, kan de deelnamepercentages verhogen.

5. Hoe moet de uitnodiging voor de enquête eruitzien?
De uitnodiging voor de enquête moet duidelijk, beknopt en motiverend zijn. De uitnodiging moet het doel van de enquête uitleggen, het belang van de deelname van elke medewerker aangeven en de medewerkers verzekeren van de vertrouwelijkheid van hun antwoorden. U moet ook uw plan voor de verzamelde gegevens delen, zoals hoe u van plan bent de antwoorden te analyseren en vervolgacties te ondernemen. Hier is een voorbeeld:

Onderwerp: Wij waarderen uw feedback: Neem deel aan ons Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

Beste [Naam van de medewerker],

We voeren een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uit als onderdeel van ons voortdurende streven om een bevredigende werkomgeving te bieden. Uw mening is essentieel voor ons en we verzekeren u dat uw antwoorden vertrouwelijk zullen blijven.

We zijn van plan om uw waardevolle feedback te gebruiken om sterke punten en verbeterpunten binnen onze organisatie te identificeren. Na de enquête zullen we de algemene bevindingen delen en de stappen die we zullen nemen op basis van uw feedback uiteenzetten.

Bedankt voor uw deelname en voor uw hulp om van [Bedrijfsnaam] een geweldige werkplek te maken.

6. Wat is het minimale responspercentage dat u zou moeten hebben voordat u conclusies kunt trekken uit de gegevens?
Hoewel responspercentages kunnen variëren afhankelijk van de organisatie en de enquête, is een vuistregel om te streven naar een minimum responspercentage van 50-60%. Dit zorgt ervoor dat de verzamelde gegevens representatief genoeg zijn voor de hele personeelsbezetting om betekenisvolle conclusies te trekken. Hoe hoger het responspercentage, hoe beter, aangezien het een nauwkeuriger weerspiegeling geeft van de algemene werknemerssentimenten.

7. Moeten we een test uitvoeren voor onze eerste enquête?

Absoluut, het uitvoeren van een pilot-enquête met een klein team is een uitstekend idee voor uw eerste enquête. Dit stelt u in staat om de lengte van de enquête, de duidelijkheid van de vragen en het algehele proces te testen. De feedback die u van deze testgroep ontvangt, kan van onschatbare waarde zijn bij het verfijnen van uw enquête voordat u deze bedrijfsbreed lanceert. Het kan u ook helpen eventuele potentiële uitdagingen te voorzien en deze proactief aan te pakken, zodat u een soepeler en effectiever onderzoek kunt uitvoeren wanneer u dit uitrolt naar de gehele organisatie.

Deel dit artikel

Inhoudstafel

Over de auteur

Gil Beckers

With a master’s in Computer Sciene and Artificial Intelligence, Gil is an accountable engineer, who builds things with a focus on simplicity and efficiency. As a CTO at JiGSO, he’s always eager to investigate new technologies and solutions.

Meer Artikelen

Evaluatiegesprek

Hoe is het evaluatiegesprek veranderd tegenover vroeger?

In deze blog kijken we naar hoe evaluatiegesprekken in de loop der tijd zijn veranderd. We zullen dieper induiken op de tekortkomingen van de oude methoden – de logge jaarlijkse evaluaties, het gebrek aan realtime feedback en de kloof tussen

The Importance of Continuous Performance Management

Why is continuous performance management so important and how to do it.

This blog will explore the role of continuous performance management in modern workplaces. It will emphasize the importance of regular performance assessments in fostering employee growth, enhancing productivity, and aligning individual efforts with organizational values. The blog will provide insights

An overview of the results that come out of an Employee survey tool

Choosing the Right Employee Survey Tool: 4 Key Features to Consider

An employee survey tool is a vital asset for organisations seeking to gather valuable feedback from their workforce. By choosing the right tool, organisations can customise surveys, collect and analyse data effectively, and generate actionable insights to drive positive change