Wat is psychologische veiligheid en waarom is het belangrijk?

In de huidige snelle en steeds veranderende werkomgeving is psychologische veiligheid een kritieke factor voor succes geworden. Wanneer werknemers zich veilig voelen om zich uit te spreken en risico’s te nemen zonder angst voor negatieve gevolgen, is de kans groter dat ze betrokken, productief en innovatief zijn. In deze blogpost gaan we na waarom psychologische veiligheid op de werkplek belangrijk is en hoe leiders die kunnen creëren.

Wat is psychologische veiligheid?

Laten we, voordat we ingaan op de vraag waarom psychologische veiligheid belangrijk is, eerst kijken naar wat het is.

Het ontstaan van het begrip psychologische veiligheid

De organisatorische gedragswetenschapper Amy Edmondson van Harvard introduceerde voor het eerst het begrip “psychologische veiligheid” voor teams, en definieerde het als “een gedeelde overtuiging van de leden van een team dat het team veilig is voor het nemen van interpersoonlijke risico’s”.

In haar boek “The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth”, presenteert Edmondson een overtuigend argument voor het belang van psychologische veiligheid in teamdynamiek en geeft zij praktische strategieën voor leiders om een cultuur van veiligheid en vertrouwen te creëren.

Project Aristotle

Later werd psychologische veiligheid door het Project Aristoteles geïdentificeerd als de belangrijkste indicator voor teamdynamiek. Project Aristotle was een intern onderzoeksproject van Google om inzicht te krijgen in de belangrijkste factoren die bijdragen aan het succes van zijn teams. Het project ging van start in 2012 en omvatte een meerjarige studie van meer dan 180 teams binnen het bedrijf.

Het belangrijkste doel van Project Aristoteles was om vast te stellen wat sommige teams succesvol maakt terwijl andere het moeilijk hebben. De onderzoekers analyseerden een breed scala aan factoren, waaronder teamsamenstelling, persoonlijkheidstypes, communicatiepatronen en werkstijlen, om te proberen de belangrijkste factoren aan te wijzen die bijdragen aan teamsucces.

Psychologische veiligheid bleek zelfs de belangrijkste factor te zijn bij het bepalen van de effectiviteit van een team.

Een van de belangrijkste bevindingen van Project Aristotle was het belang van psychologische veiligheid in de teamdynamiek. De onderzoekers ontdekten dat teams met een hoog niveau van psychologische veiligheid meer kans op succes hadden dan teams zonder psychologische veiligheid. Psychologische veiligheid bleek zelfs de belangrijkste factor te zijn bij het bepalen van de effectiviteit van een team.

 Over het algemeen wordt Project Aristoteles gezien als een belangrijk onderzoeksproject dat licht wierp op de belangrijkste factoren die bijdragen aan teamsucces. De bevindingen van het project hebben belangrijke implicaties voor organisaties die effectievere teams willen bouwen, en ze bieden waardevolle inzichten in het belang van psychologische veiligheid in teamdynamiek.

Psychologische veiligheid is een essentieel onderdeel van een positieve werkomgeving

In een psychologisch veilige omgeving zijn mensen vrij om hun gedachten en meningen te uiten zonder angst voor vergelding. Dit leidt tot open en eerlijke communicatie, wat op zijn beurt innovatie, creativiteit en probleemoplossing bevordert. Mensen voelen zich meer op hun gemak bij het delen van hun ideeën, wat leidt tot meer diverse en doordachte oplossingen.

Als een van de belangrijkste indicatoren voor team- en bedrijfsprestaties is psychologische veiligheid niet zomaar een luchtig HR-concept. Het beïnvloedt de manier waarop organisaties beslissingen nemen, innoveren en leren.

Aan de andere kant, wanneer mensen zich niet psychologisch veilig voelen, zou het kunnen dat ze zich inhouden, vermijden hun mond open te doen en zich afkeren van het team of de organisatie. Dit kan leiden tot gemiste kansen en verminderde prestaties. Mensen kunnen het gevoel hebben dat ze hun mening niet kunnen uiten, of dat ze gestraft zullen worden voor het maken van fouten, wat een cultuur van angst en bezorgdheid kan creëren. Het zijn leiders die een cruciale rol spelen bij het creëren van zulke psychologisch veilige omgeving. Zij moeten een cultuur van openheid en transparantie bevorderen, vragen en nieuwsgierigheid aanmoedigen, en laten zien dat zij bereid zijn fouten toe te geven en ervan te leren.

Psychologische veiligheid is bijzonder belangrijk in de huidige snel veranderende en complexe werkomgeving. Organisaties die in staat zijn psychologische veiligheid te omarmen en een cultuur te creëren die dit aanmoedigt, zullen beter gepositioneerd zijn om op de lange termijn te gedijen.

Als mensen zich psychologisch veilig voelen, zijn ze eerder bereid hun mening te geven en een open dialoog aan te gaan.

Kortom, psychologische veiligheid is een essentieel onderdeel van een positieve werkomgeving waarin mensen zich gesteund en gerespecteerd voelen. Als mensen zich psychologisch veilig voelen, zijn ze eerder bereid hun mening te geven en een open dialoog aan te gaan. Dit leidt tot meer innovatie en creativiteit, betere probleemoplossing en betere besluitvorming. Leiders moeten prioriteit geven aan het creëren van een cultuur van psychologische veiligheid om hun teams in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken.

Hoe psychologische veiligheid in uw teams bevorderen

Leiders spelen een cruciale rol bij het creëren van een psychologisch veilige omgeving. Zij moeten een cultuur van openheid en transparantie bevorderen, vragen en nieuwsgierigheid aanmoedigen, en laten zien dat zij bereid zijn fouten toe te geven en ervan te leren.

Dus, hoe kunnen leiders een cultuur van psychologische veiligheid creëren? Hier zijn enkele tips:

1. Geef het goede voorbeeld

Als leider moet u model staan voor het gedrag dat u in uw team wilt zien. Sta open voor feedback, geef fouten toe en moedig het nemen van risico’s aan. Wanneer teamleden zien dat u dit gedrag vertoont, is de kans groter dat zij dit voorbeeld volgen.

2. Moedig open communicatie aan

Creëer mogelijkheden voor teamleden om hun ideeën en meningen te delen. Moedig actief luisteren en constructieve feedback aan. Zorg ervoor dat iedereen in het team zich gehoord en gewaardeerd voelt. Wij krijgen vaak de vraag van organisaties hoe zij een feedbackcultuur kunnen installeren, deze blog post kan daar bij helpen.

Er zijn een paar tools die je kunnen helpen met het continu luisteren naar medewerkers, maar naast het luisteren naar medewerkers hebben we ook ’team listening’ nodig. Bij JiGSO hebben we onze Team Listening module ontworpen om uw teamleden te helpen met het luisteren naar elkaar. Team Listening stelt u in staat om een vinger aan de pols te houden van uw teams en geeft hen de inzichten en tools om te gedijen en te presteren.

Bovendien stelt onze recommendation engine leerscripts voor om eerlijke en open teamdialogen op gang te brengen. Deze scripts zijn afgestemd op de behoeften van uw teams en medewerkers, en helpen uw mensen de kloof te overbruggen tussen weten en doen.

Een paar van deze scriptvoorbeelden kunnen worden gebonden in onze free stuff zone:

Script

Feedbackcirkel

De feedbackcirkel is een geweldige oefening om de kracht van het geven en ontvangen van feedback te ontdekken. Het doel is persoonlijke en teamgroei te bevorderen door reflectie en een open gesprek.

Script

Fika Break

Fika is een ritueel waarbij een gesprek wordt gevoerd zonder agenda. Het is een concept, een gemoedstoestand, een houding, en een belangrijk onderdeel van de Zweedse cultuur. Alle Zweden vinden het belangrijk om een pauze in te lassen.

Script

Failure Sessions

Gebruik dit script wanneer je het gevoel hebt dat falen taboe is of wanneer teamleden het gevoel hebben dat ze snel gestraft worden als ze een fout maken.

3. Omarm verschillende perspectieven

Moedig diversiteit en inclusiviteit in uw team aan. Omarm verschillende perspectieven en moedig teamleden aan hun unieke ervaringen en achtergronden in te brengen. Dit helpt een cultuur van respect en empathie te creëren.

4. Vier overwinningen en mislukkingen

Moedig uw team aan om risico’s te nemen en te leren van mislukkingen. Zelfs wanneer dingen niet gaan zoals gepland, vier de leermogelijkheid en gebruik het als een kans om processen en systemen te verbeteren. Als alles volgens plan verloopt, des te beter: erken en beloon het harde werk en de prestaties van uw teamleden.

Laat uw medewerkers eenvoudig overwinningen & mislukkingen vieren met onze praise module

Onze Instant Feedback & Praise module is precies dit. Met slechts een paar klikken kunnen mensen hun collega’s shout outs en lof toezwaaien voor goed werk.

5. Stel duidelijke verwachtingen

Zorg ervoor dat iedereen in het team zijn rol en verantwoordelijkheden begrijpt. Stel duidelijke verwachtingen op voor communicatie, feedback en probleemoplossing. Dit helpt verwarring en stress te voorkomen.

6. Moedig voortdurend leren aan

Moedig uw team aan om te leren en te groeien. Bied mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. Motiveer teamleden om te delen wat ze hebben geleerd en om nieuwe vaardigheden en kennis toe te passen op hun werk.

360 graden feedbackmodules zijn een populair instrument dat door organisaties wordt gebruikt om werknemers vanuit meerdere bronnen feedback te geven over hun prestaties. Het idee achter 360 feedback is om werknemers een goed afgerond beeld te geven van hun sterke en zwakke punten, zodat ze verbeterpunten kunnen identificeren en hun prestaties kunnen verbeteren. In deze blogpost gaan we verder in op de belangrijkste voordelen van 360 feedback.

Met onze 360 graden feedbackmodule beschikken uw medewerkers over een droomhulpmiddel om hun ontwikkeling te ondersteunen.

7. Bied ondersteuning

Zorg ervoor dat uw teamleden de middelen en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun werk effectief te doen. Geef emotionele steun wanneer dat nodig is en moedig teamleden aan elkaar te steunen.

Zoals Hans in een eerdere blogpost al aangaf, is het bespreken van teamdynamiek lastig omdat het je als leider kwetsbaar maakt. Toch is de interpersoonlijke dynamiek binnen je team cruciaal voor teamsucces. In plaats van het onderwerp te negeren, structureer de discussie door rituelen toe te passen. Als leider ben jij de ceremoniemeester, stroomlijn je deze teamrituelen en creëer je ruimte voor diepgang & emoties

Als u meer informatie zoekt, is er een interessante TEDx-talk waarin Edmondson drie eenvoudige dingen aanbiedt die mensen kunnen doen om de psychologische veiligheid van hun team te bevorderen:

  1. Zie het werk als een leerprobleem, niet als een uitvoeringsprobleem.
  2. Erken uw eigen feilbaarheid.
  3. Toon nieuwsgierigheid en stel veel vragen.

Deel dit artikel

Inhoudstafel

Over de auteur

Gil Beckers

With a master’s in Computer Sciene and Artificial Intelligence, Gil is an accountable engineer, who builds things with a focus on simplicity and efficiency. As a CTO at JiGSO, he’s always eager to investigate new technologies and solutions.

Meer Artikelen

Evaluatiegesprek

Hoe is het evaluatiegesprek veranderd tegenover vroeger?

In deze blog kijken we naar hoe evaluatiegesprekken in de loop der tijd zijn veranderd. We zullen dieper induiken op de tekortkomingen van de oude methoden – de logge jaarlijkse evaluaties, het gebrek aan realtime feedback en de kloof tussen

The Importance of Continuous Performance Management

Why is continuous performance management so important and how to do it.

This blog will explore the role of continuous performance management in modern workplaces. It will emphasize the importance of regular performance assessments in fostering employee growth, enhancing productivity, and aligning individual efforts with organizational values. The blog will provide insights

Hoe een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uitvoeren

Ontgrendel het potentieel van uw bedrijf met onze uitgebreide gids over het uitvoeren van een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. Leer hoe je enquêtes ontwerpt, uitvoert en analyseert om de productiviteit, werktevredenheid en algemene bedrijfsprestaties te verbeteren.